• REGISTRACIJA

SAŠA RAKIJAŠ

07.01.1974. - 04.08.1995.

IVICA FILKOVIĆ

14.11.1968. - 19.07.1991. 

DAVOR HEGEDIĆ

05.06.1970. - 01.05.1995.

MARIO DEVETAK

10.04.1971. - 18.07.1993.

DUBRAVKO LUKAČEVIĆ

04.03.1969. - 8.01.1993.

JOSIP ĐURKIJA

19.03.1963. - 01.08.1993.

DRAŽEN BANIČEK

15.03.1970. - 27.09.1991.

MATE ŠIJIĆ

27.09.1959. - 29.06.1994.

ŽELJKO CINDRIĆ

22.09.1970. - 19.07.1991.

BOŽIDAR JAMBREŠIĆ

22.12.1965. - 23.11.1991

DAMIR STILINOVIĆ

28.01.1957. - 15.07.2014

MIRALEM ALEČKOVIĆ

19.03.1966. - 06.12.2012

MATO PAVLIČEVIĆ

13.08.1964. - 29.03.2000.

MARKO KOMLJENOVIĆ

18.08.1969. - 14.09.1996.

GORAN VARIVODA

06.05.1974. - 13.06.2000.

NENAD BALAŠKO

28.11.1970 - 04.05.2000.

BORISLAV MATICA

06.07.1969. - 16.08.2004.

GORAN GLAVINIĆ

14.03.1968. - 27.08.1995.

PAVAO RENIĆ

09.02.1945. - 20.07.1998.

NIKOLA ČIBARIĆ

10.05.1972. - 01.01.1993.

IVAN BUBNJAR

02.02.1962. - 25.09.2008.

TOMISLAV CERIĆ

22.01.1973. - 25.09.1999.

DEAN KLEPAC

11.04.1972. - 22.09.2013.

DRAŽEN VOJVODIĆ

01.06.1967. - 30.05.2011.

ĐURO NIKLES

03.05.1967. - 18.08.1999.

ĐURO CESAR

29.03.1970. - 23.12.1993.

NIKO LONČAR

07.09.1956. - 04.10.1996.

JOSIP KRMPOTIĆ

07.05.1955. - 12.10.2011.

IVICA MEHKEK

29.07.1968. - 05.04.1993.

MLADEN LENDVAJ

02.08.1966. - 24.07.2001.

LJERKO IVANKOVIĆ

18.08.1968. - 23.08.1994.

TIHOMIR TRNSKI

28.05.1955. - 13.05.1994.

ŽELJKO MARKOVINOVIĆ

09.03.1965. - 11.12.2002.

  

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasnickih prava te prava trećih osoba.